ATTENTION - This page displays a list of OECD key indicators in Dutch, based on machine translation. The purpose of this page is to improve access to our data resources through search engines. Please do not consider this list an official translation. The corresponding data and charts in English and French can be found on the OECD Data Portal.

Economie

BBP en uitgaven

Bedrijfsleven

Buitenlandse directe investeringen (BDI)

Huishoudelijke rekeningen

Internationale handel

Nationaal inkomen

Prijzen

Productiviteit

Toonaangevende indicatoren


Energie

Energie

Transport


Financiën

Monetaire aggregaten

Omrekeningskoersen

Pensioenen

Rentevoeten

Verzekering


Gezondheid

Gebruik in de gezondheidszorg

Gezondheidsmiddelen

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsstatus

Gezondheidsuitrusting


Innovatie en technologie

Breedbandtoegang

Industrie

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Ondernemerschap

Onderzoek en ontwikkeling (O&O)


Landbouw

Agrarisch beleid

Duurzame landbouw

Landbouwproductie

Visserij


Milieu

Afval

Biodiversiteit

Bos

Lucht en klimaat

Materialen

Milieubeleid

Water


Onderwijs

Internationale studentenbeoordeling (PISA)

Jongeren en de arbeidsmarkt

Leraren

Onderwijsmaterialen

Opleidingsniveau

Studenten


Ontwikkeling

Officiële ontwikkelingshulp (ODA)

Ontwikkelingshulpmiddelenstromen


Overheid

Algemeen bestuur

Belasting


Samenleving

Demografie

Migratie

Ongelijkheid

Sociale bescherming


Vacatures

Inkomsten en lonen

Voordelen en lonen

Werkgelegenheid

Werkloosheid